Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów  bl. 8 lok. B

Godziny urzędowania:

poniedziałek:   8.30 - 16.30

 wtorek, środa, czwartek, piątek:   7.30 - 15.30

tel.:   44 710 01 26, 44 710 18 63
mail:  gops@ujazd.com.pl

  strona internetowa: http://gops.ujazd.com.pl/ 

Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.gops.ujazd.com.pl


 

KIEROWNIK:  Małgorzata Król

pracownicy:         

 • Bogusława Błażejewska
 • Maciej Druszcz
 • Justyna Kuta
 • Kinga Przybysz - Popłońska
 • Beata Cukier
 • Agnieszka Stoś
 • Katarzyna Borek
 • Jolanta Szmidt
 • Dorota Pierzchała

 

W zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe z siedzibą Osiedle Niewiadów bl. 8 lok. B, 97- 225 Ujazd znajdują się sprawy dotyczące:


I.  Zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 1.     urodzenia dziecka
 2.     opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 3.     samotnego wychowywania dziecka
 4.     wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 5.     kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 6.     rozpoczęcia roku szkolnego
 7.     podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

II. Świadczeń opiekuńczych, tj.:

 1.     świadczenia pielęgnacyjnego
 2.     zasiłku pielęgnacyjnego
 3.     specjalnego zasiłku opiekuńczego

III.  Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

IV.  Funduszu alimentacyjnego

V.  Świadczenia wychowawczego „500+”

VI. Dodatków mieszkaniowych

VII.Stypendiów i zasiłków szkolnych

VIII.  Pomocy społecznej

IX. Wspierania rodziny

X.  Przemocy w rodzinie


Forma organizacyjna: jednostka budżetowa


Uchwała nr XLIV/292/17 Rady Gminy Ujazd z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzania zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Uchwała nr XXXIII/223/16 Rady Gminy Ujazd z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Uchwała nr XI/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Ujeździe z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy społecznejWyświetlony: 13533

Dodany 21.02.2019 14:17:01 przez Grzegorz Dratwa

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.05.2022 08:39:56 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [12]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: