Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok


Wyniki konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok



Wyświetlony: 1217

Dodany 15.11.2021 14:36:31 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2021 14:45:09 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [5]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu programu pn. ''Gmina Ujazd dla Seniorów'' na rok 2022

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla Seniorów" na rok 2022, przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - PDF


Wyświetlony: 503

Dodany 15.11.2021 10:26:57 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2021 10:26:57 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - PDF


Wyświetlony: 564

Dodany 15.11.2021 10:25:42 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2021 10:25:42 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

KONSULTACJE projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok


Zarządzenie nr 155/2021 Wójta Gminy Ujazd z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok"


Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18 października 2021 roku dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok


Projekt Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok


FORMULARZ KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3.ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok


Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu Danych Osobowych



Wyświetlony: 1083

Dodany 27.10.2021 14:44:46 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.10.2021 15:10:56 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Gmina Ujazd dla Seniorów na rok 2022

Zarządzenie 162/2021 - PDF

Formularz konsultacji Gmina Ujazd dla Seniorów na rok 2022 - DOCX


Wyświetlony: 607

Dodany 27.10.2021 15:10:43 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.10.2021 15:10:43 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

Zarządzenie nr 163/2021 - PDF

Formularz konsultacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 - DOCX


Wyświetlony: 580

Dodany 27.10.2021 15:14:27 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.10.2021 15:14:27 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

WYNIKI KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok


Wyniki konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok



Wyświetlony: 1802

Dodany 29.03.2021 13:44:45 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2021 13:47:10 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

KONSULTACJE projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok

Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Ujazd z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok"


Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10 marca 2021 roku dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok


Projekt Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok


FORMULARZ KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3.ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok


Wyświetlony: 1550

Dodany 10.03.2021 13:55:23 przez Paula Głowacka Baryła

Autor dokumentu Paula Głowacka Baryła

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.03.2021 13:58:52 przez Paula Głowacka Baryła

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie Programu „Gmina Ujazd dla Seniorów” na rok 2021

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie Programu „Gmina Ujazd dla Seniorów” na rok 2021 - PDF


Wyświetlony: 1419

Dodany 26.11.2020 11:44:40 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.11.2020 11:44:40 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyniki konsultacji

Wyniki Konsultacji dotyczących  projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok


Wyświetlony: 1434

Dodany 10.11.2020 10:52:08 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.11.2020 10:52:08 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi - ''Gmina dla Seniorów'' na 2021 rok

Zarządzenie nr 167 Wójta Gminy Ujazd z dnia 6 listopada 2020 roku

Formularz konsultacji organizacji pozarządowych

Projekt Programu "Gmina dla Seniorów" na 2021 rok


Wyświetlony: 1433

Dodany 10.11.2020 10:49:14 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.11.2020 10:49:14 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

KONSULTACJE projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok

Zarządzenie nr 155/2020 Wójta Gminy Ujazd z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok"


Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 14 października 2020 roku dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok


Projekt Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok


FORMULARZ KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3.ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok


Wyświetlony: 2470

Dodany 15.10.2020 12:41:00 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Aneta Przybysz

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.10.2020 16:19:23 przez Aneta Przybysz

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyniki konsultacji projektu programu pn. '' Gmina Ujazd dla seniorów na rok 2020''

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla seniorów na rok 2020"

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla seniorów na rok 2020"


Wyświetlony: 2195

Dodany 11.12.2019 11:25:46 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.12.2019 11:25:46 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Wyniki konsultacji


Wyniki Konsultacji dotyczących  projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok


Wyświetlony: 2309

Dodany 05.11.2019 13:20:21 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.11.2019 13:20:21 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

KONSULTACJE projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok



Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 16 października 2019 roku dotyczące projektu Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok


Zarządzenie nr 226/2019 Wójta Gminy Ujazd z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok


Projekt Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok


FORMULARZ KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3.ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok



Wyświetlony: 7325

Dodany 17.10.2019 14:20:44 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.11.2019 08:18:22 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [7]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: