Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


NAZWA USŁUGI

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 

1. Wniosek producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego,

2. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w przypadku kopii prosi się o dostarczenie oryginałów w celu ich potwierdzenia przez pracownika tut. Urzędu),

3. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

 

Termin składania wniosków:

- od dnia 1 lutego do końca lutego danego roku wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku,

- od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca danego roku.

 

OPŁATY

 

Zwolnione z opłaty skarbowej.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

30 dni od złożenia wniosku.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Odwołanie od decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                   w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247).

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat podatków i opłat

Nazwa stanowiska

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Numer pokoju

16

e-mail

g.milczarek@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 7192129 wew.38


 
Wyświetlony: 2756

Dodany 18.03.2019 12:19:35 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2019 12:02:50 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [1]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

26.01.2022 11:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.12.2021.DK z 26.01.2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

26.01.2022 11:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.11.2021.DK z 26.01.2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

26.01.2022 11:00

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2022r.

Czytaj dalej...

26.01.2022 10:58

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2022r.

Czytaj dalej...

25.01.2022 14:12

ZARZĄDZENIE NR 14/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 14 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

25.01.2022 13:58

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 11 stycznia 2022 r

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: