Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości


NAZWA USŁUGI

 

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające  stan zaległości

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 

           1.       Podanie o wydanie zaświadczenia.

           2.       Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

           3.       Pełnomocnictwo: ogólne PPO-1 ;  szczególne PPS-1.

           4.       Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

           5.       Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo szczególne PPS -1 – 17, 00 zł.

           6.       Wolne od opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone osobom: żonie, mężowi, dzieciom, rodzicom,    dziadkom, wnukom, rodzeństwu. 

 

OPŁATY

 

Opata skarbowa od każdego wydanego zaświadczenia wynosi - 21,00 zł

(ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Wpłatę można dokonać w kasie urzędu -  pokój nr 23 lub na rachunek Gminy Ujazd:

13 9291 0001 0170 4068 2000 0030

Wolne od opłaty skarbowej zaświadczenia w sprawach:

alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

7 dni  przy złożeniu kompletnego wniosku

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Urząd odmawia wydania zaświadczenia, jeżeli żądanie we wniosku nie jest zgodne  z informacjami, które ma urząd w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Zażalenie należy złożyć w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Podatków  i Opłat

Nazwa stanowiska

Insp. ds. księg. podatk. i egzekucji

Numer pokoju

16

e-mail

h.miler@ujazd.com.pl

Numer telefonu

719-21-29 w. 38

- Klauzula RODO


Wyświetlony: 5459

Dodany 18.03.2019 12:22:16 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.04.2020 12:21:42 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

21.01.2022 12:30

Ogłoszenie - przetarg pisemny na drewno opałowe - brzoza

Czytaj dalej...

21.01.2022 10:40

Ogłoszenie_przetarg_pisemny_drewno_opał_brzoza_4_31m3.pdf

Czytaj dalej...

20.01.2022 14:08

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 rok

Czytaj dalej...

20.01.2022 14:07

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 rok

Czytaj dalej...

20.01.2022 12:53

Sesja nr L

Czytaj dalej...

20.01.2022 12:48

Sesja nr L

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: