Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uznanie ojcostwa przed urodzeniem dziecka


NAZWA USŁUGI

 

Uznanie ojcostwa przed urodzeniem dziecka

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 

  1.          ważne dokumenty tożsamości obojga rodziców (dowody osobiste lub paszporty),
  2.         wskazanie dziecka, które ma zostać uznane
  3.         karta ciąży kobiety

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć w przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, a za granicą przed polskim konsulem.

 

OPŁATY

 

Nie podlega

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD


Uznanie dziecka poczętego lecz nienarodzonego:

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone jeszcze przed urodzeniem się dziecka, w czasie trwania ciąży. Rodzice dziecka muszą złożyć takie oświadczenie osobiście przed kierownikiem USC
w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, tj.:

  1.        ojciec dziecka składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka
  2.        matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który uznał jego ojcostwo*

*Jeżeli dziecko urodziło się w trwającym małżeństwie, albo przed upływem 300 dni od jego ustania, unieważnienia albo sądowej separacji - domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki.

Osoba, która ukończyła lat 16, a nie ukończyła lat 18 oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.

Termin:

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Uznanie dziecka poczętego lecz nienarodzonego:

Rodzice dziecka, którzy w chwili urodzenia dziecka nie pozostawali w związku małżeńskim mogą

w chwili jego rejestracji złożyć osobiście przed kierownikiem USC oświadczenia co do pochodzenia dziecka tj.

  1.        ojciec dziecka składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka
  2.        matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który uznał jego ojcostwo*

*Jeżeli dziecko urodziło się w trwającym małżeństwie, albo przed upływem 300 dni od jego ustania, unieważnienia albo sądowej separacji - domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Nie dotyczy

 

PODSTAWA PRAWNA

  
  1.           Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t.Dz.U.2018. 2224 ze zm)
  2.           Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2141 jt.)

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa stanowiska

Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju

9

e-mail

k.michalak@ujazd.com.pl

j.krawul@ujazd.com.pl

Numer telefonu

(44) 719-21 29 wew. 22


 Klauzula informacyjna
Wyświetlony: 5991

Dodany 18.03.2019 12:54:50 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.03.2019 15:27:37 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [4]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

26.01.2022 11:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.12.2021.DK z 26.01.2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

26.01.2022 11:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.11.2021.DK z 26.01.2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

26.01.2022 11:00

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2022r.

Czytaj dalej...

26.01.2022 10:58

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2022r.

Czytaj dalej...

25.01.2022 14:12

ZARZĄDZENIE NR 14/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 14 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

25.01.2022 13:58

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 11 stycznia 2022 r

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: