Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Rejestracja zgonu


Sporządzenie aktu zgonu*


*Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej wciągu 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpi na skutek choroby zakaźnej zgłoszenia należy dokonać w ciągu 24 godzin od zgonu.

Rejestracja zgonu nie wymagająca postępowania wyjaśniającego następuje od razu. Czynności rejestracji trwają ok. 30 minut.

Na potwierdzenie dokonania rejestracji wnioskodawca otrzymuje odpis skrócony aktu zgonu 1 egzemplarz wydany z urzędu.


Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

  1. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon
  2. Dowód osobisty osoby zmarłej
  3. Karta zgonu wydana przez lekarza


Opłaty:


Nie podlega.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17 zł, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.

Wpłata z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ujazd

(numer konta bankowego: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030) lub kasie Urzędu.Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Niezwłocznie. Zgłoszenie zgonu osoby zmarłej należy zgłosić do Urzędu właściwego ze względu na miejsce zdarzenia.


Sposób odwołania:

Nie dotyczy.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 1 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 912, z późn. zm.)


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Spraw Obywatelskich
Nazwa stanowiska:

Numer pokoju: 9
e-mail: j.krawul@ujazd.com.pl, h.szymczyk@ujazd.com.pl   

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 22Klauzula informacyjna - PDF, 485KB


Wyświetlony: 4773

Dodany 18.03.2019 13:11:19 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.05.2022 12:26:32 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [4]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: