Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Rejestracja zgonu

NAZWA USŁUGI

 

Sporządzenie aktu zgonu*

 

*Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej wciąg 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpi na skutek choroby zakaźnej zgłoszenia należy dokonać w ciągu 24 godzin od zgonu.

Rejestracja zgonu nie wymagająca postępowania wyjaśniającego następuje od razu. Czynności rejestracji trwają ok. 30 minut.

Na potwierdzenie dokonania rejestracji wnioskodawca otrzymuje odpis skrócony aktu zgonu 1 egzemplarz wydany z urzędu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 

  1.         Karta zgonu wydana przez lekarza
  2.         Dowód osobisty osoby zmarłej
  3.         Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon

 

OPŁATY

 

Nie podlega.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17 zł, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.

Wpłata z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ujazd

( numer konta bankowego: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030 ) lub kasie Urzędu.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Niezwłocznie. Zgłoszenie zgonu osoby zmarłej należy zgłosić do Urzędu właściwego ze względu na miejsce zdarzenia.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Nie dotyczy.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

  1.             Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.)
  2.                   Ustawa z dnia 1 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 912, z późn. zm.)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenia zgonu mogą dokonać następujące osoby: małżonek lub dzieci zmarłego; najbliżsi krewni lub powinowaci; osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon; osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały; administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Zgłoszenia zgonu można dokonać działając przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia,
a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej.


Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa stanowiska

Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju

9

e-mail

k.michalak@ujazd.com.pl

j.krawul@ujazd.com.pl

Numer telefonu

(44) 719 21 29 wew. 22

 

Klauzula informacyjnaWyświetlony: 4063

Dodany 18.03.2019 13:11:19 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.05.2020 10:56:41 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [3]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

28.01.2022 13:51

ZARZĄDZENIE NR 19/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 20 stycznia 2022 r

Czytaj dalej...

28.01.2022 13:45

ZARZĄDZENIE NR 17/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 19 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

28.01.2022 13:39

ZARZĄDZENIE NR 15/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 17 stycznia 2022 r

Czytaj dalej...

28.01.2022 13:12

ZARZĄDZENIE NR 13/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 14 stycznia 2022 r

Czytaj dalej...

28.01.2022 12:55

ZARZĄDZENIE NR 10/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 5 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

28.01.2022 12:49

ZARZĄDZENIE NR 9/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 5 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: