Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa


URZĄD GMINY UJAZD

Pl. 6 Kościuszki, 97-225 Ujazd

tel. (44) 719 21 29, (44) 719 21 23, (44)719 23 01

http://ujazd.com.pl/ e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 -15:30

wtorek: 8:30-16:30

 

 

KARTA USŁUGI

 

NAZWA USŁUGI

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

  1. Ważny dokument stwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport)– do wglądu,
  2. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  3. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa,
  4. Potwierdzenie dokonania należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY

Opłacie skarbowej podlega:

  • Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa- 11 zł

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Ujeździe

Numer konta bankowego 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030

lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

  • Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem. Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Po tym terminie można dokonać zmiany nazwiska w trybie administracyjnym).

Przyjęcie oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa dokonuje się w formie protokołu, który podpisuje rozwiedziony małżonek oraz kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.

 

  • Niezwłocznie w chwili złożenia oświadczenia.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem tut. Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

- art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2086),

- art. 18, art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r., Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz. U.
 z 2020 r. poz. 463),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2018 r., w sprawie wzorów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 332),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z poźn.zm),

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( t.j. Dz. U z 2020 r.poz.332),

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 617),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

 

MIEJSCE ZAŁATWINIA SPRAWY

 

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Spraw Obywatelskich/Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa stanowiska

Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju

9

e-mail

h.szymczyk@ujazd.com.pl

j.krawul@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 22


 


Wyświetlony: 4892

Dodany 18.03.2019 13:19:09 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Justyna Krawul

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.11.2020 18:17:01 przez Justyna Krawul

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

28.01.2022 13:51

ZARZĄDZENIE NR 19/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 20 stycznia 2022 r

Czytaj dalej...

28.01.2022 13:45

ZARZĄDZENIE NR 17/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 19 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

28.01.2022 13:39

ZARZĄDZENIE NR 15/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 17 stycznia 2022 r

Czytaj dalej...

28.01.2022 13:12

ZARZĄDZENIE NR 13/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 14 stycznia 2022 r

Czytaj dalej...

28.01.2022 12:55

ZARZĄDZENIE NR 10/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 5 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

28.01.2022 12:49

ZARZĄDZENIE NR 9/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 5 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: