Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

WYPISY/WYRYSY Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY UJAZD

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wpisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe,   Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd,  w godzinach pracy Urzędu:

  • Sekretariat  ( pokój Nr 1 )  lub za pośrednictwem operatora pocztowego
  • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej  ( pokój nr 14 )


Opłaty:


Opłata skarbowa w wysokości:

  • od wypisu do 5 stron – 30,00zł
  • od wypisu powyżej 5 stron – 50,00
  • od wyrysu 20,00zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4, jednak nie więcej niż 200,00zł

Jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej.

Opłatę należy dokonać w kasie urzędu lub bezgotówkowo na konto:

Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej na numer: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.Sposób odwołania:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, które należy wnieść za Pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.  z 2018r. poz. 1945)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 2096, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044, ze zm.)Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska: Podinspektor ds. planowania przestrzennego, Podinspektor ds. planowania i polityki przestrzennej


Numer pokoju:
19

e-mail: d.koniarz@ujazd.com.pl, m.kacprzak@ujazd.com.pl


Numer telefonu:
44 7192129 wew. 27


 Załączniki:

1. Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd - WORD


Wyświetlony: 5539

Dodany 29.03.2019 14:54:04 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.04.2022 12:09:27 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [6]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: