Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Wypisy/wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd


NAZWA USŁUGI

 


Wypisy/wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd


 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wpisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe,   Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd,  w godzinach pracy Urzędu:

  • Sekretariat  ( pokój Nr 1 )  lub za pośrednictwem operatora pocztowego
  • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej  ( pokój nr 14 )

 

OPŁATY

 


Opłata skarbowa w wysokości:

  • od wypisu do 5 stron – 30,00zł
  • od wypisu powyżej 5 stron – 50,00
  • od wyrysu 20,00zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4, jednak nie więcej niż 200,00zł

Jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej. 


Opłatę należy dokonać w kasie urzędu lub bezgotówkowo na konto:

Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej na numer: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 


Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

 


SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, które należy wnieść za Pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

PODSTAWA PRAWNA

 


  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.  z 2018r. poz. 1945)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 2096, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044, ze zm.)


 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Podinspektor ds. planowania i polityki przestrzennej

Numer pokoju

14

e-mail

d.koniarz@ujazd.com.pl

m.kacprzak@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 28


 Załączniki:

1. Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd


 Wyświetlony: 4631

Dodany 29.03.2019 14:54:04 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.09.2020 13:02:31 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [4]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

28.01.2022 13:51

ZARZĄDZENIE NR 19/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 20 stycznia 2022 r

Czytaj dalej...

28.01.2022 13:45

ZARZĄDZENIE NR 17/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 19 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

28.01.2022 13:39

ZARZĄDZENIE NR 15/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 17 stycznia 2022 r

Czytaj dalej...

28.01.2022 13:12

ZARZĄDZENIE NR 13/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 14 stycznia 2022 r

Czytaj dalej...

28.01.2022 12:55

ZARZĄDZENIE NR 10/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 5 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

28.01.2022 12:49

ZARZĄDZENIE NR 9/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 5 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: