Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Dofinansowanie zabiegu sterylizacji, kastracji, uśpienie ślepego miotu psa/kota

NAZWA USŁUGI

 

Dofinansowanie zabiegu sterylizacji, kastracji, uśpienie ślepego miotu psa/kota

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek dotyczący dofinansowania zabiegu sterylizacji, kastracji, uśpienie ślepego miotu psa/kota.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, w godzinach pracy Urzędu:

 • Sekretariat  (pokój Nr 1)
 • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (pokój Nr 15)

 

OPŁATY

 

 • 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
 • 75 zł – zabieg kastracji psa,
 • 35 zł - zabieg kastracji kota,
 • 125 zł – zabieg sterylizacji suki,
 • 70 zł – zabieg sterylizacji kocicy

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Niezwłocznie

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Nie dotyczy

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122).
 • Uchwała Rady Gminy Ujazd Nr XXXIV/282/21 z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w roku 2021r.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Ochrony Środowiska i Klimatu

Nazwa stanowiska

Kierownik Referatu

Numer pokoju

17

e-mail

r.chwalinski@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 36

 

Załączniki:

1. Wniosek dotyczący dofinansowania zabiegu sterylizacji, kastracji, uśpienie ślepego miotu psa/kota.

 


Wyświetlony: 4968

Dodany 30.04.2019 16:29:44 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Rafał Chwaliński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.06.2022 12:36:10 przez Rafał Chwaliński

Historia zmian [4]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: