Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

WYNAJEM PLACU REKREACYJNO-SPORTOWEGO

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

Wniosek o wynajem placu rekreacyjno-sportowego - zaopiniowany przez administratora danego placu.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe,Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd,  w godzinach pracy Urzędu:

  • Sekretariat  ( pokój Nr 1 )   lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej. 


Opłaty:

  • Czynsz za odpłatne wynajęcie placu rekreacyjno-sportowego położonego na terenie Gminy Ujazd Gminy Ujazd wynosi 75,00 zł + VAT za każdy dzień wynajęcia.


Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu w terminie trzech dni od dnia doręczenia mu faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego nr 55 9291 0001 0170 4068 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej.


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Niezwłocznie


Sposób odwołania:

Brak


Podstawa prawna:

  • Uchwała NR XVII/101/15 Rady Gminy Ujazd z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów rekreacyjno – sportowych położonych na trenie Gminy Ujazd;
  • Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Ujazd z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z placów rekreacyjno – sportowych położonych na terenie Gminy Ujazd, zmienione Zarządzeniem Nr 250/2017 Wójta Gminy Ujazd z dnia 29 grudnia 2017 r.


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Nazwa stanowiska:

Numer pokoju: 14

e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl

Numer telefonu: 44 719 21 29 wew.28


 Załączniki:

1. Wniosek o wynajem placu rekreacyjno-sportowego - PDF

2. Klauzula informacyjna - PDF
Wyświetlony: 4623

Dodany 02.05.2019 13:18:07 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.03.2022 12:02:12 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: