Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

  • wniosek o  wydanie zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia
  • kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1: 10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu z wrysowanym budynkiem będącym przedmiotem wniosku
Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd,  w godzinach pracy Urzędu:

  • Sekretariat (pokój Nr 1) lub za pośrednictwem operatora pocztowego


Opłaty:

Za wydanie zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

Za udzielenie pełnomocnictwa gdy z wnioskiem zwraca się pełnomocnik strony (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

 

Opłatę należy dokonać w kasie urzędu lub bezgotówkowo na konto: Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej na numer: 13 9291 0001 0170 4068 2000 0030


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:

Niezwłocznie


Sposób odwołania:

Brak


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. Dz. U. z 2019 r. poz. 725),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 2096, ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044, ze zm.)


Miejsce załatwienia sprawy:
Nazwa stanowiska: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
Numer pokoju:
14
e-mail:
   

Numer telefonu: 44 719 21 29 wew.28


 

Załączniki:

1. Wniosek o zaświadczenie o ustaleniu numeru porządkowego - WORD

2. Wniosek o zaświadczenie o ustaleniu numeru porządkowego - PDF

3. Klauzula informacyjna - PDFWyświetlony: 4659

Dodany 02.05.2019 14:39:33 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.03.2022 11:57:03 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [5]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: