Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy

URZĄD GMINY UJAZD

Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

tel. (44) 719 21 29, (44) 719 21 23, (44)719 23 01

http://ujazd.com.pl/ e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 -15:30

wtorek: 8:30-16:30

 

 

KARTA USŁUGI

 

NAZWA USŁUGI

Dopisanie do spisu wyborców

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

1.       Wniosek do pobrania z załącznika

2.       Dokument stwierdzający tożsamość ( do wglądu)

3.       W formie elektronicznej przez wnioskodawcę posiadającego bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis zaufany EPUAP przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą https://www.gov.pl/ lub osobiście. Uwaga! Wnioski przesłane emailem nie będą rozpatrywane.

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej
w 5 dniu przed dniem wyborów. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie nie zamieszkałego przebywającego na obszarze gminy.

W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta prawo dopisania się do spisu nie przysługuje wyborcom czasowo przebywającym na terenie gminy,

a stali mieszkańcy gminy mogą dopisać się do spisu tylko na obszarze tego samego okręgu wyborczego, w którym są zameldowani na pobyt stały.

OPŁATY

Nie podlega opłacie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, osobiście lub za pośrednictwem https://www.gov.pl/ wg terminów ustalonych w Kodeksie wyborczym.

Wnioskodawca zostaje poinformowany o dopisaniu się do określonego obwodu głosowania.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

SPOSÓB ODWOŁANIA

brak

PODSTAWA PRAWNA

·         Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U z 2019 r. poz. 684, 1504)

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie rejestru wyborów oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w rejestrze ( Dz. U Nr z 2017 r., po. 1316)

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców( Dz. U. 2015 r., poz.5 z późń.,zm).

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa stanowiska

Referat Spraw Obywatelskich

Numer pokoju

9

e-mail

ugujazd@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44 719 21 29 wew. 22

 Wniosek_o_dopisanie_do_spisu_wyborców

Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych na podstawie Kodeksu wyborczego


Wyświetlony: 4232

Dodany 27.06.2019 08:38:12 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Justyna Krawul

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.06.2020 14:37:42 przez Justyna Krawul

Historia zmian [4]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

26.01.2022 11:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.12.2021.DK z 26.01.2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

26.01.2022 11:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.11.2021.DK z 26.01.2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj dalej...

26.01.2022 11:00

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2022r.

Czytaj dalej...

26.01.2022 10:58

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2022r.

Czytaj dalej...

25.01.2022 14:12

ZARZĄDZENIE NR 14/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 14 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

25.01.2022 13:58

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 11 stycznia 2022 r

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: