Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Rejestr danych kontaktowych

 

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

  • wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych, bądź wpisanie lub zmiana danych kontaktowych na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK,
  • dowód osobisty lub paszport
  • telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie, na które za pośrednictwem SMS-a lub e-maila zostaną wysłane kody do potwierdzenia danych- jeśli dane w RDK potwierdzane są przy urzędniku.

Rejestr Danych Kontaktowych jest rejestrem dobrowolnym opartym o decyzję obywatela. Powstał on w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy administracją publiczną, a osobami fizycznymi, które przekażą swoje dane do RDK.

Rejestr Danych Kontaktowych to sposób, by uzyskać informacje na przykład o:

- dokumentach gotowych do odbioru,

-rozpatrzeniu złożonych wniosków,

-potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w zainicjowanych przez obywatela sprawach urzędowych.

 

Opłaty:

Bez opłaty


Termin załatwienia sprawy przez Urząd:
Przekazanie /aktualizacja /usunięcie danych kontaktowych, tak aby stały się dostępne w Rejestrze Danych Kontaktowych następuje od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika. Jeśli dane mają być usunięte-zostaną one usunięte natychmiast( nie otrzymujemy żadnego kodu potwierdzającego).


Sposób odwołania:

Nie przysługuje


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 października 2019r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2019 r.poz. 2294).


Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa stanowiska:

Numer pokoju: 9

e-mail: j.krawul@ujazd.com.pl

Numer telefonu: 44 7192129 wew. 22


Wyświetlony: 2107

Dodany 18.02.2020 09:23:21 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.05.2022 10:00:36 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [2]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: