Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Rejestr danych kontaktowych

NAZWA USŁUGI

 

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 

  • wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych, bądź wpisanie lub zmiana danych kontaktowych na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK,
  • dowód osobisty lub paszport
  • telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie, na które za pośrednictwem SMS-a lub e-maila zostaną wysłane kody do potwierdzenia danych- jeśli dane w RDK potwierdzane są przy urzędniku.

Rejestr Danych Kontaktowych jest rejestrem dobrowolnym opartym o decyzję obywatela. Powstał on w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy administracją publiczną, a osobami fizycznymi, które przekażą swoje dane do RDK.

Rejestr Danych Kontaktowych to sposób, by uzyskać informacje na przykład o:

- dokumentach gotowych do odbioru,

-rozpatrzeniu złożonych wniosków,

-potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w zainicjowanych przez obywatela sprawach urzędowych.

OPŁATY

 

Bez opłaty

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 

Przekazanie /aktualizacja /usunięcie danych kontaktowych, tak aby stały się dostępne w Rejestrze Danych Kontaktowych następuje od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika. Jeśli dane mają być usunięte-zostaną one usunięte natychmiast( nie otrzymujemy żadnego kodu potwierdzającego).

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 

Nie przysługuje

 

PODSTAWA PRAWNA


Ustawa z dnia 16 października 2019r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2019 r.poz. 2294).


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Nazwa stanowiska

Referat Spraw Obywatelskich

Numer pokoju

9

e-mail

j.krawul@ujazd.com.pl

Numer telefonu

44-719-21-29 wew.22

 

 


Wyświetlony: 1553

Dodany 18.02.2020 09:23:21 przez Sylwia Jaworska

Autor dokumentu Sylwia Jaworska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.02.2020 09:23:21 przez Sylwia Jaworska

Historia zmian [0]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Archiwum

Przydatne programy

Najnowsze

21.01.2022 12:30

Ogłoszenie - przetarg pisemny na drewno opałowe - brzoza

Czytaj dalej...

21.01.2022 10:40

Ogłoszenie_przetarg_pisemny_drewno_opał_brzoza_4_31m3.pdf

Czytaj dalej...

20.01.2022 14:08

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 rok

Czytaj dalej...

20.01.2022 14:07

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 rok

Czytaj dalej...

20.01.2022 12:53

Sesja nr L

Czytaj dalej...

20.01.2022 12:48

Sesja nr L

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: