Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 URZĄD GMINY UJAZD

Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

tel. (44) 719 21 29, (44) 719 21 23, (44)719 23 01

http://ujazd.com.pl/ e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 -15:30

wtorek: 8:30-16:30

 

 

KARTA USŁUGI

 

NAZWA USŁUGI

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE  STAN ZALEGŁOŚCI

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

1.       Wniosek o wydanie zaświadczenia.

2.       Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

3.       Pełnomocnictwo: ogólne PPO-1 ;  szczególne PPS-1.

          Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

4.       Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo szczególne PPS -1 – 17, 00 zł.

5.       Wolne od opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone osobom: żonie, mężowi, dzieciom, rodzicom,                  dziadkom, wnukom, rodzeństwu. 

          Sekretariat Urzędu Gminy - pokój nr 1; RPO - pokój nr 16

OPŁATY

Opata skarbowa od każdego wydanego zaświadczenia wynosi 21,00 zł

(ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Wpłatę można dokonać w kasie urzędu -  pokój nr 23 lub na rachunek Gminy Ujazd :

13 9291 0001 0170 4068 2000 0030 

Wolne od opłaty skarbowej zaświadczenia w sprawach:

alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

7 dni  przy złożeniu kompletnego wniosku

SPOSÓB ODWOŁANIA

Urząd odmawia wydania zaświadczenia, jeżeli żądanie we wniosku nie jest zgodne                           z informacjami, które ma urząd w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Zażalenie należy złożyć w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nazwa komórki organizacyjnej

Referat Podatków  i Opłat

Nazwa stanowiska

insp. ds. księg. podatk. i egzekucji

Numer pokoju

16

e-mail

h.miler@ujazd.com.pl

Numer telefonu

719-21-29 w. 38

 


Wyświetlony: 2995

Dodany 09.09.2020 09:01:52 przez Eryk Fiszbak

Autor dokumentu Eryk Fiszbak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.09.2020 10:47:24 przez Eryk Fiszbak

Historia zmian [3]

Strona główna

Tablica ogłoszeń

Menu Podmiotowe

Menu Tematyczne

Допомога Україні/Pomoc dla Ukrainy

Archiwum

Przydatne programy

Redaktorzy

Michał Goździk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 34

Fax:


Magdalena Sęk Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 23

Fax:


Dariusz Koniarz Zadaj pytanie

Tel: 447192123 wew. 29

Fax:


Rafał Chwaliński Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 30

Fax:


Paula Głowacka Baryła Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Żaneta Bykowska - Winkiel Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax:


Justyna Krawul Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 22

Fax:


Sylwia Jaworska Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 25

Fax:


Grzegorz Dratwa Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Aneta Przybysz Zadaj pytanie

Tel: 44 7192123 w. 24

Fax: